dharmaceuticals
Fried Snapper, Burong Mangga, Mangga and Spicy Gourmet Tuyo Salad, Sinigang na Baka na may malapot ba sa sabaw at maraming gabi. Yum! #food #homecooking #lamon #nodiet #casaplacido #instagutom

Fried Snapper, Burong Mangga, Mangga and Spicy Gourmet Tuyo Salad, Sinigang na Baka na may malapot ba sa sabaw at maraming gabi. Yum! #food #homecooking #lamon #nodiet #casaplacido #instagutom

  1. thinaphie reblogged this from tuesdayv
  2. brozaslizlee reblogged this from tuesdayv
  3. iamjoric reblogged this from tuesdayv
  4. tuesdayv posted this