dharmaceuticals
Kare Kare, Brown Rice and Bagoong. Kakain na ako ng kanin now at nakupow puro ham bur jer nanaman itong parating. Kain na po! #food #foodie #homecooking #casaplacido  (at Casa Placido)

Kare Kare, Brown Rice and Bagoong. Kakain na ako ng kanin now at nakupow puro ham bur jer nanaman itong parating. Kain na po! #food #foodie #homecooking #casaplacido (at Casa Placido)

  1. tuesdayv posted this